โปรแกรมคำนวณ ค่าโอนคอนโด บ้าน


คำนวณหา ภาษีเงินได้ / ภาษีธุรกิจเฉพาะ / อากรแสตมป์ / ค่าธรรมเนียมทำนิติกรรม เมื่อ ขาย คอน โด มือ สอง บ้าน

กดแชร์

มีน้อยกว่า 1 ปี หรือไม่มีชื่อ
มีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปบาทบาท1หากไม่มีปีที่คุณเริ่มถือครองให้เลือก (แสดงว่าคุณถือครอง/ซื้อมา เกิน 10 ปีนับถึงปีปัจจุบัน) จงเลือกปีบรรทัดล่างสุด โปรแกรมจะคำนวณให้อย่างถูกต้อง เพราะภาษีคิดสูงสุดที่ 10 ปี
Copyright 2017 | BHC Property Co., Ltd.